Petrol fiyatlarındaki krizle başlayan ani ve hızlı düşüşün nedenleri

Son yükseliş Kriz’i tetiklemek içindi, başarıldığı için fiyatlar eski seviyesine döndü. Krizin ilk amacı olan ABD’de barış yanlılarının iktidar olması sağlandı. Başka bir amaç belirli sektörlerin belirli ülkelerde yoğunlaşmasını sağlamak, tabi bu tek başına petrol fiyatları ile sağlanamaz ama IMF politikalarının yardımı ile başarılabilir. Bu sayede dünya ülkeleri birbirlerine daha bağımlı hale gelir ve bu da birbirleri ile savaşmak yerine uzlaşmayı getirecektir. Diğer bir amaç ise değişik kültür ve milletlerin bir arada barış içinde yaşamalarını sağlamak ki buna en büyük direnç Avrupa ülkelerinden gelmekteydi. Kriz ile birlikte bu direnç azalmaktadır, örneğin İngiltere euro’ya geçişi, İzlanda AB’ye üye olmayı düşünmeye başlamıştır. Bu son kısım ülkemizin AB üyeliği içinde fırsat olabilir, tabi uyum yasalarının uygulanmasında daha istekli olursak.
Kısaca petrol her hangibir ticari mal olarak analiz edildiğinde doğru sonuçlara ulaşmak kolay olmuyor. Ama barışın hüküm süreceği yeni bir dünya düzeninin kurulmasında büyük yardımı olduğu kesindir.