Barış dünyası için

Keşke insanlar biraz daha hoşgörülü, karşısındakine toleranslı olabilse, dünyada barışı tesis etmek çok daha kolay olurdu. Ama insanların azınsanmayacak bir oranının, şiddetin vazgeçilmez bir unsur olduğuna inanmaları ve vazgeçmeleri halinde bunun zayıflık olarak görülüp, diğerleri tarafından yok edileceklerinden korkmaları sürecin önündeki en büyük engel maalesef . Lakin şiddet kullanmaya meyilli milletlerin nüfusunun hızla azalması, buna karşın daha barışçıl bazı uzakdoğu halklarının nüfusunun artması, bu direncin asgari düzeye inmesini ve değişim önündeki en büyük engelin ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Çeşitli inanç, millet ve renkte insan bir arada barış içinde yaşayabilir. Ümide ve iyiye olan inancımızı hiç bir zaman kaybetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tarih boyunca pragmatistler idealistleri yok etmeye çalışmışlardır ama hiç bir zaman istedikleri (ya da olması zorunlu olduğuna inandıkları) o içi karamsarlık dolu dünyayı kalıcı olarak tesis edememişlerdir. Yeterki içimizdeki o umudu karartmalarına izin vermeyelim.
Ülkemizde de bugünlerde bir umut belirmiştir, yeterki korkularımıza yenik düşmeyelim.