İnsan hakları

Yeni dünya düzeninde asıl olan insandır. Dolayısıyla insan hakları en önemli kriterdir. Bu hakların diğer insanlar tarafından kişiye verilmesi tartışılamaz çünkü bu haklar doğuştan kazanılmıştır. İnsanın doğuştan elde ettiği bu haklar, çeşitli nedenler öne sürülerek elinden alınamaz.

Yetiştiğimiz sistemden dolayı bu sözlerin çok ağır geldiğini biliyorum. Ama kendimizi karşımızdaki insanın yerine koymayı başarabilirsek bu hakların ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Fakat yetişmemiz sırasında edindiğimiz değer ve korkular bir taraftan bizi engellemektedir. Yetiştiğimiz bu sistemin sonsuza kadar kalıcı olduğuna inanmaktayızdır. Yapılacak bir değişikliğin herşeyi kaybetmemize yol açmasından endişelenmekteyizdir. Başarının, karşındakini kandırıp veya zorla elindekini almak olduğu öğretildiğinden, karşımızdakinin sözleri ile düşüncelerinin farklı olduğuna, bizi kandırmaya çalıştığına inanmaktayızdır. Birisi bu sistemi değiştirebiliriz, bunlar değişmez değil dediğinde, biz değişsek bile diğer ulus devletler değişmez biz zararlı çıkarız demekteyizdir.

Almanya krizin etkisiyle zorunlu askerliği kaldırma ve asker sayısını 252 binden 165 bine indirme kararı aldı. ABD Genelkurmay Başkanı, Avrupadaki orduların başına gelenden kurtulabilmek için bu yıl Kongrenin teklif ettiği %1.9 zam oranının %1.4’e düşürülmesini istedi. Kriz bütün gücüyle devam ediyor ve ulus devletlerin kabul etmesi gereken birşey daha var. Değişim kaçınılmaz, hangi tarafta duracağımıza ise kendi özgür irademiz ile karar vereceğiz.